2013-04-04 Stævnekaldender ungdomsafdelingen 50m

Ungdomsudvalget fastsatte stævnekalenderen for udesæsonen på udvalgets møde den 4. april.

Se kalenderen her.