2006-05-04 RAS aktivitetsmøde

Mødet blev indledt med orientering om kommende aktiviteter fra Uddannelses-, PR-, og ungeudvalget.

Fra Martinus Nygaard var meget utilfreds med at Træner 1 og Træner 2 kurserne som var planlagt i april og maj måtte aflyses grundet manglendetilslutning. Kurserne var tilbudt amter i den nordlige region.

Alex Toft, som jo er nyvalgt formand for RAS's ungeudvalg, fortalte om et kommende samarbejde med unge i Århus amt. Til kursusudvalget belv Lars Jakobsen valgt i stedet for Steen Franta.

Til ungeudvalget blev Rasmus R. Pedersen valg. Rasmus skal så sammen med Alex varetage de unges interesse i Randers amt. Mødet blev herefter opdelt i et Geværudvalgsmøde og Pistoludvalgtmøde.

 

På geværudvalgsmødet orinterede Bjarne Rasmussen om de kommende aktiviteter,

som vi alle kender fra kalenderen. Forslagene til DDS's aktivitetsmøde blev gennemgået.

- Forslag fra Langdistanceudvalget om at der indføres et amts ungdomshold på 300m, kunne forsamlingen støtte.

- Forslag fra Langdistanceudvalget om at der indføres DM foreningshold konkurrence på Geværterræn, blev ligeledes støttet af forsamlingen.

- Forslag fra Langdistanceudvalget om at skytter bliver klassificeret efter sidste års resultater ved NM på 200m og 300m, i stedet for som i dag hvor man klassificeres efter resultater på baneskydning på henholdsvis 200m og

300m. Dette kunne forsamlingen også støtte.

- Forslag fra Kortdistanceudvalget om at indfører klasseinddeling på Geværterræn Cal22. der foreslås klasserne BK, JUN, UNG, Senior 1, Åben 1, VET. Dette blev også bakket op af forsamlingen.

- RAS havde indsendt forslag til ændring i Amtsholdkonkurrencen på alle baneprogrammer. RAS foreslår at skytter IKKE skal være navngivne inden stævnet, men bliver sat på amtshold efter opnået resultater ved stævnet.

På valg til Geværudvalget var Johannes Nielsen og Walther Kristensen. Johannes ønskede ikke at fortsætte. Nyvalgt blev Peter Skøtt fra Grenå. Walther Kristensen blev genvalgt.

Der var stort fremmøde, 68 deltog i mødet.

/Poul Thomadsen