2008-02-03 Amtsmesterfinaler 15m

Amtsmesterfinaler i DSB-ASF set af Carsten Hansen